FILMOVÁ KLAPKA

3,00 /deň, bez DPH

Filmová klapka je zariadenie, ktoré sa predtým používalo pre spojenie obrazu a zvukového záznamu.

Dátum prevzatia
Dátum odovzdania
Množstvo
Filmová klapka je zariadenie, ktoré sa predtým používalo pre spojenie obrazu a zvukového záznamu.